Categories Rock Việt Video Clip

7uppercuts tung ra music video mới Duma Song

Track nhạc mới này sẽ nằm trong EP sắp phát hành của ban nhạc pop-punk Sài Gòn.