Track nhạc mới này sẽ nằm trong EP sắp phát hành của ban nhạc pop-punk Sài Gòn.