18+ giới thiệu lyrics video Thiêu Thân


Sáng tác mới nhất của ban nhạc đến từ thủ đô. Ca khúc được thu âm tại Bootek Records, Mixed và mastered bởi Nguyễn Thanh Liêm.

18+ chia sẻ “Đây là bài hát viết cho những người đang sống một tuổi trẻ hoang phí!”

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS