Categories Tiger Translate

“Lửa” tại Đà Nẵng

Mở đầu buổi sơ khảo là Nhiệt Huyết, ban nhạc "chủ nhà"

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/4d047133.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/5aba57cc.jpeg

Kế đến là Xương Rồng Hoang, với các thành viên của 2 ban nhạc Âu Lạc và Sa Huỳnh

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/42c35505.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/460d2019.jpeg
Các thành viên của Xương Rồng Hoang có kỹ thuật rất tốt
http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/309f43bf.jpeg
Xương Rồng Hoang rất tự tin

Thêm 1 ban nhạc của Đà Nẵng đeo đuổi những chất liệu của Heavy Metal: 15 Days

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/5df95e1b.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/3fa3bd29.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/37dc9e8e.jpeg


Các khán giả tỏ ra khá cuồng nhiệt, cùng chia lửa với các ban nhạc

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/74498223.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/7447fb47.jpeg
Nguyễn Đạt và Lê Quang

Lần này tham dự Tiger Translate – Rock Your Passion: Black Friday tỏ ra rất hưng phấn


http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/300a44fd.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/3b392735.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/26695de3.jpeg
Vocal của Black Friday đang headbanger cùng nhịp bài hát


Passion

mạnh dạn với những thể nghiệm ở dòng nhạc còn khá mới: metalcore

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/3212db3c.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/12759262.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/44a15e4e.jpeg

Ban nhạc cuối cùng là Silent

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/7298b4e2.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/40abf98e.jpeg

The image “http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/6a1d2b00.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.

Các ban nhạc dự thi cùng ban giám khảo chụp hình kỉ niệm

http://pix.hehemetal.com/2007/12/11/8008a3f7.jpeg