“Lửa” tại Đà Nẵng

Như vậy 6 ban nhạc của miền Trung đã cùng nhau vượt qua Vòng sơ khảo thứ 2 tổ chức tại Đà Nẵng. Không gian của Camel Club vừa đủ cho các ban nhạc thể hiện hết mình. Một buổi sơ khảo đầy nhiệt huyết, máu lửa với các ban nhạc miền Trung.


Mở đầu buổi sơ khảo là Nhiệt Huyết, ban nhạc "chủ nhà"

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/4d047133.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/5aba57cc.jpeg?w=1160

Kế đến là Xương Rồng Hoang, với các thành viên của 2 ban nhạc Âu Lạc và Sa Huỳnh

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/42c35505.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/460d2019.jpeg?w=1160
Các thành viên của Xương Rồng Hoang có kỹ thuật rất tốt
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/309f43bf.jpeg?w=1160
Xương Rồng Hoang rất tự tin

Thêm 1 ban nhạc của Đà Nẵng đeo đuổi những chất liệu của Heavy Metal: 15 Days

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/5df95e1b.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/3fa3bd29.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/37dc9e8e.jpeg?w=1160


Các khán giả tỏ ra khá cuồng nhiệt, cùng chia lửa với các ban nhạc

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/74498223.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/7447fb47.jpeg?w=1160
Nguyễn Đạt và Lê Quang

Lần này tham dự Tiger Translate – Rock Your Passion: Black Friday tỏ ra rất hưng phấn


https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/300a44fd.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/3b392735.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/26695de3.jpeg?w=1160
Vocal của Black Friday đang headbanger cùng nhịp bài hát


Passion

mạnh dạn với những thể nghiệm ở dòng nhạc còn khá mới: metalcore

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/3212db3c.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/12759262.jpeg?w=1160
https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/44a15e4e.jpeg?w=1160

Ban nhạc cuối cùng là Silent

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/7298b4e2.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/40abf98e.jpeg?w=1160

The image “https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/6a1d2b00.jpeg?w=1160” cannot be displayed, because it contains errors.

Các ban nhạc dự thi cùng ban giám khảo chụp hình kỉ niệm

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/11/8008a3f7.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Tiger Translate

DON'T MISS