Họp báo giới thiệu Tiger Unite 08

Sáng nay, 19-01 tại khách sạn New World Ban tổ chức Tiger Unite 08 đã có buổi họp báo giới thiệu chương trình với báo giới. 10h00, chương trình bắt đầu


Từ 9h30, các ban nhạc đã đến New World.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/4ba7bd82.jpeg?w=1160
UnlimiteD

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/338524fd.jpeg?w=1160
Gerard Way – trưởng ban nhạc MCR là nhân vật xuất hiện đầu tiên

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/6647ed0b.jpeg?w=1160
Ngũ Cung

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/45e46869.jpeg?w=1160
5 thành viên của MRC
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/3ac17d23.jpeg?w=1160
Ngũ Cung và UnlmiteD

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/31f7b8b4.jpeg?w=1160
MRC bước vào phòng họp báo

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/41e38feb.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/491ea8bd.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/6ed79e6b.jpeg?w=1160
Gerard phát biểu

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/410f7fb5.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/5335b11b.jpeg?w=1160
Trả lời báo chí

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/5fba087b.jpeg?w=1160
3 ban nhạc trong đêm Tiger Unite 08

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/60225b33.jpeg?w=1160
UnlimiteD và MCR

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/308a1b7f.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/19/89f242f0.jpeg?w=1160
MCR


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Tiger Translate

DON'T MISS