Họp báo giới thiệu Tiger Unite 08

Sáng nay, 19-01 tại khách sạn New World Ban tổ chức Tiger Unite 08 đã có buổi họp báo giới thiệu chương trình với báo giới. 10h00, chương trình bắt đầu


Từ 9h30, các ban nhạc đã đến New World.

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/4ba7bd82.jpeg
UnlimiteD

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/338524fd.jpeg
Gerard Way – trưởng ban nhạc MCR là nhân vật xuất hiện đầu tiên

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/6647ed0b.jpeg
Ngũ Cung

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/45e46869.jpeg
5 thành viên của MRC
http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/3ac17d23.jpeg
Ngũ Cung và UnlmiteD

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/31f7b8b4.jpeg
MRC bước vào phòng họp báo

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/41e38feb.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/491ea8bd.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/6ed79e6b.jpeg
Gerard phát biểu

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/410f7fb5.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/5335b11b.jpeg
Trả lời báo chí

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/5fba087b.jpeg
3 ban nhạc trong đêm Tiger Unite 08

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/60225b33.jpeg
UnlimiteD và MCR

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/308a1b7f.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/01/19/89f242f0.jpeg
MCR


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Tiger Translate

DON'T MISS