Bão Rock đánh tan trường đua Phú Thọ

Dàn âm thanh công suất cực tốt từ trước đến nay, khán giả đông nghịt, đó là những ân tượng đầu tiên của Rock Storm ở Tp. HCM


https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/133919dd.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/68be1daf.jpeg?w=376

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/38760c06.jpeg?w=376

Unlimited

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/4e9db890.jpeg?w=376

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/122b8560.jpeg?w=376
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/3840b5cc.jpeg?w=376

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/51b382d8.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/488ebc72.jpeg?w=376
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/6dc2ac07.jpeg?w=1160
Vivien – ban nhạc đến từ Nhật

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/32abf7bd.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/45851b55.jpeg?w=1160
The Light

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/446c0043.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/57b1132a.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/2a18ed37.jpeg?w=1160

Gạt tàn đầy

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/2a346800.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/400fcf65.jpeg?w=1160
Da Vàng

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/508edb85.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/35e4eb89.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/49142cd6.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/13/4fedf6ba.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS