Vừa qua các Rock fan đã có một bữa tiệc âm nhạc thật thịnh soạn với các RFC band, Parasite cùng với Seismic Origin. Lễ hội Halloween ma quái cùng với không gian đầy âm nhạc của RFC đã làm. Một vài hình ảnh từ đêm diễn

Uploaded by Fluckr on 08/Nov/2011

Uploaded by Fluckr on 08/Nov/2011

Uploaded by Fluckr on 08/Nov/2011

Uploaded by Fluckr on 08/Nov/2011
Uploaded by Fluckr on 08/Nov/2011

Uploaded by Fluckr on 08/Nov/2011