Categories Rock Việt

WỪU tiếp tục trình làng 2 sáng tác mới

Các bạn có thể vào nghe trực tuyến tại đây

Uploaded by Fluckr on 09/Feb/2011

{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=858}