{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=857}

Tôi lê bước chân , giữa nơi khói sương mờ
Mãi kiếm trong những nỗi đau , khát khao
Đêm sao dần đi …. để ước mơ trôi !

Và em lại đến như trong giấc mơ xa lạ
Người mãi mang đến nỗi đau lạnh giá
Giấc mơ trong đời có em

Gió mãi cuốn ta đi đến nơi hoang tàn
Mãi kiếm trong những nỗi đau , khát khao

Uploaded by Fluckr on 11/Feb/2011

Các thành viên của Fametal (thứ tự trái qua phải):

Nguyễn Hải Đăng : guitarist
Nguyễn Hoàng Phú : bassist
Nguyễn Hồng Phát : guitarist / leader / composer
Lê Duy Thái Bình : vocalist
Nguyễn Nhật Khanh : drummer