Unlimited đột phá Symphony

Một show diễn làm nức lòng tất cả những người tham gia. Một sự đột phá của ban nhạc unlimiteD. Một trường ca Hòn Vọng Phu cực kì ấn tượng, một Phantom of Opera đầy "chất" và các sáng tác đầy ấn tượng của UnlimiteD.


Một số hình ảnh "nóng" nhất của đêm diễn:

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/431a91f1.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/30d55b4c.jpeg?w=1160
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/30499947.jpeg?w=1160

Prophecy là ban nhạc mở đầu đêm diễn

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/1ffd8f50.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/371c4b5c.jpeg?w=1160
Màn so bè guitar cực kì ấn tượng của 2 tay guitar UnlimiteD

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/6a10b530.jpeg?w=1160
Một Viết Thanh đầy lửa

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/57926274.jpeg?w=1160
Đệ nhất Harp cầm: Mai Ý Nhi

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/3b2b43f1.jpeg?w=1160
Keyboardist Minh Quân

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/51039c93.jpeg?w=1160
Guitarist Bá Lộc

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/693505d1.jpeg?w=1160
Guitarist Tuyên Đức

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/a90526c.jpeg?w=1160
Drummer Hoài Phong

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/3e2dc002.jpeg?w=1160
Bassist Minh Phương

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/5a084853.jpeg?w=1160
The Phantom of the Opera

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/351edb36.jpeg?w=1160
Viết Thanh

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/3284872d.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/1ced0988.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/47ec0426.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS