Một số hình ảnh "nóng" nhất của đêm diễn:

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/431a91f1.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/30d55b4c.jpeg
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/30499947.jpeg

Prophecy là ban nhạc mở đầu đêm diễn

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/1ffd8f50.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/371c4b5c.jpeg
Màn so bè guitar cực kì ấn tượng của 2 tay guitar UnlimiteD

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/6a10b530.jpeg
Một Viết Thanh đầy lửa

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/57926274.jpeg
Đệ nhất Harp cầm: Mai Ý Nhi

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/3b2b43f1.jpeg
Keyboardist Minh Quân

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/51039c93.jpeg
Guitarist Bá Lộc

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/693505d1.jpeg
Guitarist Tuyên Đức

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/a90526c.jpeg
Drummer Hoài Phong

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/3e2dc002.jpeg
Bassist Minh Phương

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/5a084853.jpeg
The Phantom of the Opera

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/351edb36.jpeg
Viết Thanh

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/3284872d.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/1ced0988.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/08/10/47ec0426.jpeg