Hành trang đoàn làm phim của ban nhạc kì này là 1 xe tải, 2 xe 16 chỗ. Dự kiến 4 video clip sẽ được quay tại nhiều địa điểm.
Một số địa điểm ban nhạc đã lựa chọn để thực hiện video clip:

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/34164f63.jpeg
Địa điểm dự kiến thực hiện bài Tái Sinh

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/3a347a6f.jpeg
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/44479428.jpeg
Địa điểm dự kiến sẽ quay Sự sống