https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/2dc7740e.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/75faec90.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/469cafc8.jpeg

Trong lần thu âm lần này, TITANIUM đã mạnh dạn thực hiện thu âm bằng trống jazz. Hiện tại, phần thu âm của TITANIUM đã gần hoàn thành, phần thu trống đang chỉnh sửa thêm những phần cuối cùng.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/1223dd75.jpeg
Drummer Lý Hào Nguyên bên dàn trống

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/06/56638ecf.jpeg

Dự án thực hiện album quy tụ nhiều ban nhạc rock Việt Nam vẫn đang âm thầm thực hiện. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật những thông tin chi tiết về dự án này.