{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=776 height=50}

https://i1.wp.com/farm5.staticflickr.com/4056/4231118913_9748d6dca7.jpg

Hiện tại album mới của Titanium đã thu âm xong và còn lại là khâu xin giấy phép để phát hành chính thức