Categories Cập nhật show diễn

Vòng tay bè bạn – Xuân 2010

Thời gian: 18h00 ngày 17/01/2010
Địa điểm: sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên