Thêm 1 demo nữa của DISGUSTED

Affected Manners là demo thứ hai của DISGUSTED. Vẫn là chất liệu dữ dội của Death Metal, nhưng ở demo thứ hai này dường như tàn khốc hơn, tốc độ hơn.Nghe demo Affected Manners tại đây

Một số hình ảnh mới của ban nhạc trong phòng tập.

http://pix.hehemetal.com/2007/10/16/330e7790.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/10/16/1ab182e6.jpeg

Bassist Spector

http://pix.hehemetal.com/2007/10/16/553c14a0.jpeg

Vocalist/Guitarist Loki

http://pix.hehemetal.com/2007/10/16/48c6a34e.jpeg

Drummer Sucker

http://pix.hehemetal.com/2007/10/16/42c3b114.jpeg
Guitarist Cigaret

Các bạn có thể vào Official web blog của ban nhạc tại www.disgusted-band.blogspot.com

http://xiklo.com/upload/2007/10/16/9/ac5ce_LOGO2.jpg


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS