Categories Rock Việt

God Father tìm vị trí bass mới

The image “http://pix.hehemetal.com/2007/store/gf_3170.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

God Father tại Superband 2007

http://pix.hehemetal.com/2007/10/17/494cc32e.jpeg
Bassist Hoàng Hạc.