Trước khi chơi cho Saigon Rock anh còn chơi cho nhiều ban nhạc ở Mỹ và Nhật. Ở Việt Nam, ngoài chơi nhạc anh còn dạy học và là một chuyên gia âm thanh, ánh sáng.

Xin chia buồn cùng gia đình anh. Hiện linh cữu anh được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm

https://i0.wp.com/www.cleverlearn.vn/news/uploads/News/pic/small_1224817460.nv.jpg