Rock Storm 4 sẽ hoãn lại

 Ban tổ chức chương trình Rock Storm vừa có thông báo, sẽ hoãn Rock Storm 4 tới tháng 12-2007. Dự kiến Rock Storm 4 sẽ được tổ chức tại khu vực miền Trung là Huế và Đà Nẵng. Lý do chủ yếu Ban tổ chức đưa ra là hiện tại Cơn bão số 6 đang đổ bộ vào khu vực miền Trung. Sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình. Rock Storm sẽ trở lại vào tháng 12 tới.Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS