Trong phim ta có thể nhận ra các diễn viên chính là những trụ cột của Rock Fan Club, những con người, không khí sôi động quen thuộc của những RFC’s rockshow, ca khúc quen thuộc “The Spirit Carries On” của Dream Theater…

 

 

 

Lê Thanh Sơn từng tham gia vào bộ phim “Dòng máu anh hùng” và sắp tới đây là “Bẫy Rồng”
(stream từ Tuổi Trẻ Media)