Chặng đường 7 năm đối với Nuranium đã có rất nhiều thay đổi, nhiều cảm xúc và nhiều cột mốc quan trọng. Họ vẫn theo đuổi con đường riêng của mình là metalcore, các sáng tác nhiều hơn, các sản phẩm âm nhạc hoàn thiện ngày càng chất lượng hơn.

Uploaded by Fluckr on 04/Aug/2013

Ca khúc Under the Canopy là một sáng tác mới nhất của Nuranium.
{embedia media=http://www.youtube.com/v/ITVBnUfdPwE}

Trước đó vào tháng 4/2013 ban nhạc cũng đã ra mắt EP “Sound Of New”
{embedia media=http://www.youtube.com/v/PuwCRS7EpEc}