Categories Rock Việt

Những hình ảnh mới của White Noise

Những hình ảnh mới nhất vừa được ban nhạc công bố trên Facebook của mình

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Uploaded by Fluckr on 02/Dec/2010

Các bạn có thể vào đây để nghe những bài hát cũng như video clip của White Noise