Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
Khung cảnh được chọn trong một nhà kho cũ

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
Cùng với artist Hoàng Moscow của Saigon Body Art

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
Đạo diễn Trần Trung Lĩnh

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
Phương Hà – thủ lĩnh của White Noiz

{embedia media=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1tRVktWbA==&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single}
Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013
Ánh sáng và các dụng cụ thực hiện được setup bài bản

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Uploaded by Fluckr on 26/Sep/2013

Music video đang trong giai đoạn làm hậu kỳ, sẽ sớm được White Noiz công bố.