Những góc ảnh đẹp của Rock Storm 2009 tại Biên Hoà

Những phút "phiêu" cùng âm nhạc của các ban nhạc, nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình cũng như các rockfans cuồng nhiệt. Những khoảnh khắc được ghi lại bởi những góc máy lạ, ấn tượng


http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/34ef5d54.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/51703495.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/6003d738.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/530e438d.jpeg


Da Vàng

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/20c530f3.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/520425bd.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/4d5a3249.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/5541b51f.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/2cd0bfc3.jpeg


Titanium

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/644a354f.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/7a5e4e6b.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/40bdacc6.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/2852180c.jpeg


Microwave

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/65c1d649.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/4ea616d2.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/500191df.jpeg
http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/4a087a6e.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/257ed058.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/3133937e.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/7dcb9e56.jpeg


Fans:

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/2b3e962d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/36d17fc8.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/6b91723a.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/4c8fa08c.jpeg

Bonus:

http://hehemetal.com/pix/2009/02/28/3ff98401.jpeg
Bassist của Prophecy với …

Photo by: heoconkhatnuoc & metal51


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS