Sơn Breakdowns (vocals) chia sẻ: “Betrayal là tổng hòa những gì mà anh em Nemesis lâu nay vẫn yêu thích, từ những câu riffs – slamming , những câubreakdowns, pig squeal…Do không có nhiều điều kiện về dụng cụ và thiết bị thu âm, Betrayal vẫn là một demo còn nhiều lỗi và thiết sót, nhưng trênhết, đây là đứa con tinh thần mà anh em trong ban nhạc rất trân trọng”

{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=889}

Just sing me this song, and you won’t be alone
…..

When you came into my life
Telling me that everything is alright
Now that I’ve found the whore in you
Hey bitch, please stop it !

Don’t show me crocodile tears
It’s so fucking meaningless
Just get the fuck outta here
Broken hearts never mend

It’s so out of line to turn back time
I’m looking down upon you…go fuck yourself
It’s so out of line to turn back time
I’m looking down upon you…’cause you knew that

Real eyes realized real lies
Bitches don’t know how to please

SUFFER !
BROKEN !
REGRET !
FORGET!

BITCH, PLEASE !

Real eyes realized real lies
Bitches don’t know how to please

Uploaded by Fluckr on 10/Sep/2012

Đội hình hiện tại của ban nhạc:

Hồ Ngọc Sơn aka Breakdowns – Vocals
Trần Quốc Hoàng  aka Wasabi  – Guitars
Đỗ Nhật Tiến  – Guitars
Nguyễn Duy Hiệu  – Bass
Trần Phong Bảo aka Hotdog – Drums