Big Foot giới thiệu trailer music video Dấu Chân

"Dấu chân" là ca khúc được Big Foot sáng tác và bắt đầu tiến hành thu âm từ cuối năm 2011.


Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu quá trình 2 năm hoạt động và cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng mà guitarist Bá Minh thực hiện cùng Big Foot trước khi lên đường đi du học.

{embedia media=http://www.youtube.com/v/x71N_NHi7sM}

Uploaded by Fluckr on 05/Sep/2012


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS