Một số hình ảnh đêm ‘The last saturday’

Ban nhạc Bức Tường đã có 1 đêm diễn tuyệt vời. Một số hình ảnh:


The image “http://i76.photobucket.com/albums/j17/hthecorrs/lastlive/DSC00079.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://img.photobucket.com/albums/v85/cuongbass/_MG_3001_resize.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://img.photobucket.com/albums/v85/cuongbass/KhanhThewall_resize.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://img.photobucket.com/albums/v85/cuongbass/_MG_2980_resize.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://i144.photobucket.com/albums/r198/buctuong1111/tuanhung.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://i76.photobucket.com/albums/j17/hthecorrs/lastlive/DSC00025.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “http://i76.photobucket.com/albums/j17/hthecorrs/lastlive/DSC00028.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Photo: imhotep, lylyrock (forum buctuong.com.vn), Cuongle (photo.vn)


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS