https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/MWlogoW_45f6ec17.jpeg

Vào thời điểm hiện tại thì các thành viên của Microwave đang "đóng quân" ở phòng thu Đức Trí để thu âm cho album thứ 2 của mình.