Categories Rock Việt

Meo Nguyễn – tiếng trống cuồng nộ trên đất Mỹ

31 tuổi đang sinh sống ở COVINGTON, GEORGIA United States, là người Việt Nam “100%” đến Mỹ năm 1993.
The image “https://www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/meo1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
Hiện giờ là tay trống cho band S.Y.G. và Ecryptus(1 band uýnh Death Metal)
Khoái tay trống các band: Morbid Angel, Dying Fetus, Cryptopsy, Krinsin, Dimmu Borgir, Death, Nile, Lamb of God, SoilWork, Hate Internal, Alarum…
Sở hữu:

+TAMA RockStar kit
+Croba Double Pedal (dreaming pedal is Axis Double Pedal)
+Pearl 10″ Picolo Snare
+Broken cymbals
+Broken Stands

https://www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/meo2.jpg

https://www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/meo3.jpg

https://www.hehemetal.com/http://pix.hehemetal.com/59616_photo.jpg

Ecryptus