Ban nhạc sẽ hoàn thành xong phần thu âm ca khúc này hôm nay. Các phần đã xong, chỉ còn phần thu bè và solo của guitar/vocal Phương Hà. Một số hình ảnh mới nhất của Lazee Dolls

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/07/561e89b6.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/07/5f940d2c.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/07/42919215.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/07/397b23fa.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/07/2d80dce0.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/04/07/2e06f61e.jpeg