Khi còn ở bên Mỹ, Hưng cũng đã tham gia band nhạc SORROW DECADENCE với thể loại Symphonic Death / Gothic / Doom Metal. Nhưng với Hưng như thế dường như chưa đủ. Sau một thời gian gắn bó, Hưng đã tách ra lập 1 band nhạc mới với cái tên Black Infinity chơi thể loại Death Metal / Gothic / Classical.

Với SORROW DECADENCE, Hưng cùng band nhạc đã diễn 1 vài live show ở các quán Bar.

Hưng đã tâm sự trong blog của mình : Khác với UNLIMITED , SORROW DECADENCE mang 1 ý nghĩa khác. Tôi đã đặt nhiều cảm xúc vào band nhạc này, Những suy nghĩ , Sự bất mãn của Cuộc Sống,  con người ,Tình Yêu,… và tôi cảm thấy Tôi ở trong Sorrow Decadence.