Những tác phẩm kinh điển của Pantera và Death đã được lần lượt ban nhạc “ráp tay” – gồm những thành viên từ nhiều ban nhạc khác thể hiện với sự tri ân của mình đến người đã mất.

 

https://i0.wp.com/farm9.staticflickr.com/8672/15843974280_fe74a58d0f.jpg?ssl=1

 

[FAG id=2983]