Đêm diễn mở màn của tour diễn xuyên Việt quảng bá cho EP “Awaken” của ban nhạc Seismic Origin

 

https://i0.wp.com/farm4.staticflickr.com/3950/15749972812_dd7a10935a.jpg?ssl=1

[FAG id=2778]