Categories Rock Việt

Hai demo mới của ban nhạc Ngũ Cung

Vẫn tiếp tục khai thác những chất liệu của miền núi Tây Bắc, hai demo của Ngũ Cung lần này là "Giã cốm đêm trăng""Cướp vợ tục lệ người Mông" . Các bạn có thể vào phần MEDIA để nghe trực tuyến 2 ca khúc này. Các bạn có thể download 2 ca khúc này tại đây . (password: hehemetal.com)

Thành viên ban nhạc Ngũ Cung hiện tại:

Nguyễn Hùng Cường (Drum) – trưởng ban nhạc

Trần Thắng (Guitar)

Nguyễn Minh Đức (Guitar Bass)

Nguyễn Đức Long (Keyboard)

Đỗ Hoàng Hiệp (Vocal)

Một vài hình ảnh của Ngũ Cung tại Tiger Unite 08

http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/1c894d11.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/7c185bcc.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/4ff552e9.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/27636643.jpeg