Khi nhận thấy được sự mong mỏi của các rockfans Việt Nam là các shop ở trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì Alistaire chủ động lập ra một Rock Shop (thời điểm bây giờ là hoạt động online) đúng nghĩa để phục vụ cho các rockfans. Với: T-shirt, vòng tay, phụ kiện, CD, DVD "xịn" hay bất cứ thứ gì liên quan đến Rock mà bạn cần. Ghé thăm Vietnam Rocks Shop.