Hiện tại ban nhạc vẫn đang thử nghiệm dòng nhạc hardcore/alternative metal kết hợp với electronic. Âm nhạc của Elevator chịu ảnh hưởng Dead By April, Sonic Syndicate, Attack Attack , Linkin Park…

https://i1.wp.com/img7.imageshack.us/img7/7555/91314725.jpg

Ra mắt lần này ban nhạc giới thiệu 3 demo của mình:
{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/elevator/The_Sea.mp3 height=50 autoplay=false}

The sea

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/elevator/try.mp3 height=50 autoplay=false}

Try

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/elevator/sometimes_i_m_lonely.mp3 height=50 autoplay=false}

Sometimes I’m lonely

Ban nhạc gồm 4 thành viên:

Kyo: vocals
Gapi : guitar + vocals
Te.o: guitars
Rai T: bass

Hiện tại ban nhạc đang tìm kiếm thành viên cho những vị trí đang thiếu.

https://i1.wp.com/img251.imageshack.us/img251/1889/41701100000031375091458.jpg