Giao Chỉ công bố video clip đầu tay

Nằm trong dự án debut album, Giao Chỉ vừa hoàn thành xong music video cho ca khúc "Chạy Mau" với một ekíp làm việc chuyên nghiệp của nước ngoài


{embedia media=http://www.youtube.com/v/6ujYNZF2_HU}

DOP – Joel Spezeski
Director – Minh Long
Art Director – Minh Long
Edit & Cuts – Critzla
Post & Colors – Critzla
Line Producer – Critzla 
Co-Producers – Alphina Nguyen / Amanda Saxton 
Producer – Minh Long
Studio – Son An Studio
Production – WE.E. vn

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Một vài hình ảnh behind the scence của video clip này

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012

Uploaded by Fluckr on 27/Feb/2012


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS