Categories Rock Việt

Đội hình mới của Ngũ Cung năm 2011

Uploaded by Fluckr on 21/Jan/2011

Đức Long – keyboard từ thời kỳ đầu của Ngũ Cung đã rời ban nhạc để tập trung theo đuổi việc học hành tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và những mục tiêu riêng của mình. Thay thế anh là Hữu Vượng – sinh viên năm thứ 3, Khoa nhạc Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Uploaded by Fluckr on 21/Jan/2011
Hoàng Hiệp – vocals

Uploaded by Fluckr on 21/Jan/2011
Trần Thắng – guitars

Uploaded by Fluckr on 21/Jan/2011
Hải Bằng – bass

Uploaded by Fluckr on 21/Jan/2011
Hữu Vượng – keyboard

Uploaded by Fluckr on 21/Jan/2011
An Chính – drums

(Theo Vnrock.com)