Disgusted cho ra mắt logo chính thức

Disgusted vừa giới thiệu logo mới của ban nhạc. Đây sẽ là logo chính thức của ban nhạc.


Logo thực hiện bởi Uncle C. aka Raziel "Core Gore". Color by : Fleshlovers Design Team

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/27/2b020c10.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/02/27/35ae3d3e.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS