{moseasymedia media=http://music.xiklo.com/members/vuld%5Bfpt.net%5D/upload/%5Beff523%5Duranium238.mp3 height=80}

Sắp tới đây, ngày 23 tháng 3 tới, Nuranium sẽ có dịp diện kiến các rockfans ở Tp.HCM trong festival quy mô với 13 ban nhạc: Đêm SaiGon Rock 2.

The image “https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/14/772e550e.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.