Categories Rock Việt

Demo đầu tay của Material

Ban nhạc gồm 6 thành viên:

– X.Tứ: bass + vocal

– M..Tiệp: guitar accord
– T.Anh: guitar lead
– Sok Khoa: vocal
– A.Tuấn: guitar

– Q.Phương: drum.

http://pix.hehemetal.com/2007/11/25/23772037.jpeg
{moseasymedia media=http://xiklo.com/upload/2007/11/25/11/519f0_thegioikhac.mp3}

Demo được thu âm tại Bloody Chunks Records. Một số hình ảnh ban nhạc trong phòng thu

http://pix.hehemetal.com/2007/11/25/7006f035.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/11/25/42229f18.jpeg

Ban nhạc Material cũng đã sẵn sàng cho Cuộc thi Tiger Translate – Rock Your Passion