Demo đầu tay của Material

Material, ban nhạc mới, được thành lập vào cuối 10/2006. Thế Giới Khác là demo đầu tay của band, một bản ballads ước mơ về hoà bình.Định hướng trong tương lai của band là Heavy Metal.


Ban nhạc gồm 6 thành viên:

– X.Tứ: bass + vocal

– M..Tiệp: guitar accord
– T.Anh: guitar lead
– Sok Khoa: vocal
– A.Tuấn: guitar

– Q.Phương: drum.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/25/23772037.jpeg?w=1160
{moseasymedia media=http://xiklo.com/upload/2007/11/25/11/519f0_thegioikhac.mp3}

Demo được thu âm tại Bloody Chunks Records. Một số hình ảnh ban nhạc trong phòng thu

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/25/7006f035.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/11/25/42229f18.jpeg?w=1160

Ban nhạc Material cũng đã sẵn sàng cho Cuộc thi Tiger Translate – Rock Your Passion

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS