1. Don’t Pretend
2. To My Falling Star
3. Without You
4. Watch Us Die
5. Don’t Include Me In Your Dreams
6. Veils
7. H.A.T.E.
8. Grey Skies
9. Break The Circle
10. (The World) In My Mind

Download
pass: hehemetal.com

Có vẻ Macbeth đang thử nghiệm 1 số chất liệu mới trong album này, và 1 điều rõ ràng là chất Black từ album trước đến giờ đã phai nhạt đi rất nhiều. Có lẽ họ muốn phát triển mình với một chất gothic metal thuần túy chăng ?