Uploaded by Fluckr on 05/Mar/2011
Photo: Francis Xavier

Ban nhạc Containers gồm 5 thành viên Tây Phong, Bắc Trí, Nam Vương, Đông Nhật và Trung Cảnh. Họ đang theo đuổi dòng nhạc hard rock/heavy metal, khai thác những chất liệu về đời sống, xã hội hay những yếu tố giản dị về quê hương (ví dụ trong sáng tác “Làng gốm”…).

Uploaded by Fluckr on 05/Mar/2011

Hi vọng trong phần tranh tài khu vực sắp tới, Containers sẽ đi thẳng vào các vòng trong. Và cũng như trọng trách mang Rock Việt ra tầm khu vực. Chúc ban nhạc sẽ thành công