Categories Rock Việt

CoExist trở lại với demo Đánh Mất

Sáng tác được thu tại Bloody Chunks Record studio

{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=866 height=50}

Dấu chân lang thang trên con đường quá khứ đi qua.
Nghiệt ngã ! Chợt đau .

Vấp ngã , quên mau
Sao vẫn mãi thờ ơ , dại thơ , đợi chờ
Bất ngờ mất đi , mất đi sao dễ
Sao dễ mất đi , nhẹ trước nặng sau

Hối hận ? Đã muộn đâu ?
Những thứ đã xem nhẹ từ lâu.

Chorus

Đi tìm quá khứ đã chôn sâu
Lặng nghe hơi thở vừa đâu đâu
Đánh mất …. Từ lâu

Uploaded by Fluckr on 04/Jun/2011

Đội hình hiện tại của ban nhạc:

Cao Gia Ân : vocalist / leader / composer
Nguyễn Hồng Phát : guitarist / composer
Nguyễn Hoàng Phú : bassist
Nguyễn Mạnh Tài : guitarist

Ban nhạc đang thay đổi nhân sự vị trí drummer nên cần 1 tay trống khác thay thế , nếu bạn nào có nhã ý tham gia vui lòng liên hệ Gia Ân vocal của band – 01665162466