Chương trình mở màn với Negative

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20990_33a6599e.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20994_1dfdbaaa.jpeg

5PM

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20996_3201b4aa.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20998_11e37074.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21002_215326cd.jpeg

UnlimiteD

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21004_444e3ad0.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21008_41dd3f9f.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21010_145111d2.jpeg

Nhiệt Huyết, ban nhạc đến từ Đà Nẵng

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21015_44fd06ac.jpeg

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21017_4448d3fe.jpeg

Và God Father

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21020_5fda4db.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21021_368f44ec.jpeg

Các bạn hãy cùng chúng tôi bình luận về show này