Cá Vàng 7 – chín muồi

Năm ban nhạc tham gia: Negative, 5PM, UnlimiteD, Nhiệt Huyết, God Father. Các ban nhạc đều máu lửa, biểu diễn hết mình.


Chương trình mở màn với Negative

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20990_33a6599e.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20994_1dfdbaaa.jpeg?w=1160

5PM

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20996_3201b4aa.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL20998_11e37074.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21002_215326cd.jpeg?w=1160

UnlimiteD

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21004_444e3ad0.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21008_41dd3f9f.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21010_145111d2.jpeg?w=1160

Nhiệt Huyết, ban nhạc đến từ Đà Nẵng

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21015_44fd06ac.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21017_4448d3fe.jpeg?w=1160

Và God Father

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21020_5fda4db.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/SSL21021_368f44ec.jpeg?w=1160

Các bạn hãy cùng chúng tôi bình luận về show này


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS