Dòng nhạc mà Mặt Kắt theo đuổi là Heavy Metal, Thrash Metal. Hi vọng ban nhạc sẽ ngày càng tiến xa.