{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=825 height=50}
Bản instrumental này không đề cao kỹ thuật cá nhân của mỗi người mà chủ
yếu là nhấn mạnh vào sự phối hợp ăn ý của tất cả các nhạc cụ – như nhóm
Black Rose đã nhấn mạnh nhiều lần "tinh thần đoàn kết của các anh em
trong nhóm là nhân tố quyết định sự thành công của Black Rose".

{moseasymedia link=http://www.youtube.com/v/I-7f8CMJEQk?fs=1&hl=en_US width=480 height=385}

Uploaded by Fluckr on 06/Sep/2010

Đội hình của Black Rose dần ổn định với các thành viên:

Nguyễn Anh Minh – Bassist,vocalist (1990)
Nguyễn Đức Trung – Guitarist – (1988)
Nguyễn Anh Tú – Guitarist (1994)
Nguyễn Phạm Hồng Ân – Drummer (1989)
Nguyễn Nhật Khanh – Keyboardist (1994)