https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/06/06/1d45f438.jpeg

Black Infinity thời kì đầu với 3 chàng trai Việt Nam sinh sống học tập tại Mỹ


Ekíp thực hiện video clip:
+ Director : Nguyen Tien Hung
+ Camera & Lighting effect : Thang Vu
+ Actress: Emily Oman

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/06/06/11b0f6c4.jpeg