{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=815 height=50 autoplay=false}
Ca khúc "I wanna rock"

{moseasymedia media=http://hehemetal.asvsolution.com/mediaz/unborn/GiaNhu.mp3 autoplay=false height=50}
  Ca khúc "Giá như"

https://i1.wp.com/img14.imageshack.us/img14/5928/mg13041copy.jpg

Thành viên ban nhạc:

Ngô Tấn Nghĩa – Vocal 1
Nguyễn Mạnh Hoàng – Vocal 2
Trần Quang huy – Guitar Lead
Lê Viết Hoàng An – Guitar Accord
Nguyễn Công Anh Minh – Bass
Nguyễn Diệu Thảo Nhi – Keyboard
Lê Hoàng Việt – Drum

https://i1.wp.com/img844.imageshack.us/img844/8441/mg1323copy.jpg