Theo trả lời trên chương trình “Cafe tối” của kênh VTC thì các thành viên của TTĐ đang tích cực luyện tập. Theo Lê Hiếu(guitar) thì album thứ 2 của ban nhạc sẽ có những chấm phá mới.