Với sự giúp đỡ về phía đạo cụ và Êkip quay của hãng phim HKFilms.
Prophecy và đạo diễn Thắng Vũ đã có một ngày làm việc vất vả từ 6h sáng
cho tới 18h tối. Ý tưởng về một clip nói về dòng đời của Thắng Vũ là
nội dung xuyên suốt toàn bộ Video này. Một vài hình ảnh của buổi
quay.

http://hehemetal.com/pix/2009/02/13/8d96e2d0.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/13/5de1b907.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/13/4629b71d.jpeg

http://hehemetal.com/pix/2009/02/13/7fee49f3.jpeg

(Theo Rockviet.com.vn)