Categories Rock Việt

anh Minh (drum Little Wings) với Studio mới

Được biết có 1 ban nhạc Rock phía Bắc chuẩn bị vào thu âm tại đây 1 tuần (tên ban nhạc vẫn chưa được tiết lộ)
Và ban nhạc Bức tường dự định sang năm sẽ thu album thứ 4 tại đây.